Armerade betongprodukter

Från slutet av 2016 har vi också tillverkat armerade betongprodukter och vi har certifikat för produktionskvalitetskontroll godkänt vid Tallinns tekniska universitet. Produkterna är märkta med CE-märket och är försedda med adekvat deklaration av prestanda.

  • pålar
  • element för pelare
  • element för golv
  • väggelement
  • element för grund