Produkter och tjänster

Betongelement

Vi tillverkar också armerade betongprodukter och vi har certifikat för produktionskvalitetskontroll godkänt vid Tallinns tekniska universitet. Produkterna är märkta med CE-märket och är försedda med adekvat deklaration av prestanda.

Armerade betongprodukter

Enligt kundens ritningar klipper vi snabbt med automatik enligt kundens mått och böjer allt för arbetet nödvändig stål, som vi märker enligt specifikationen. Vid behov transporterar vi produkterna till destinationen.

Byggnadsarbete

Vi har varit verksamma i ledning och utförande av allmänna byggarbeten sedan 2007, och till det har vi också en giltig tillståndslicens från staten. Vi gör huvudsakligen monolitiska armerade betongstrukturer men också andra allmänna byggnadsarbeten.