Armerade produkter

Vi ger kunden ett snabbt och angenämt sätt att spara tid och arbetskraft i byggnadsarbeten med armeringsbetong. Enligt kundens ritningar skär vi snabbt med automatik enligt kundens mått och böjer allt för arbetet nödvändig stål, som vi märker enligt specifikationen. Automatiserad tillverkning optimerar kostnaden för kunden, kräver inget onödigt utrymme på byggarbetsplatsen och påskyndar arbetsprocessen.

  • böjda armeringsjärn
  • stavar
  • nät
  • ramar i armeringsjärn

Böjda armeringsjärn tillverkas med CNC maskin 6-12 i diameter och med halvautomatiskt bord för böjning upp till 36 diametrar.

Vi erbjuder även ramar i armeringsjärn för öppningar, balkar och för annat, och dessa tillverkar vi snabbt och utan differens enligt kundens ritningar.

Gjorda arbeten