Armerade betongprodukter

Sartec Betoon OÜ tillverkar armerade betongelement för både den estniska och den skandinaviska marknaden och har certifikat för produktionskvalitetskontroll utfärdat av Tallinns tekniska universitet. Vi arbetar i en modern 2500 m2 produktionsbyggnad belägen i Tartu på nära 1,7 hektar tomt, utrustad med lyftkran med kapacitet på 10 ton. I 2016 användes våra produkter i byggandet av en mängd olika bostads- och industribyggnader: Utbyggnad av Valio Eesti  AS:s produktionsbyggnad, flygelbyggnader för gymnasieskolorna i Raatuse och Jüri, utbyggnad av produktionsbyggnaden för Raitwood AS, betongplattor for Tofta AS sågverksindustri, högspänningsstationer på standardiserade typer av fundament i Sindi, Mustla, Saare, Tartu, osv.

Vi har varit verksamma i storskaliga byggarbeten i över 12 år, och vi har också en rikstäckande licens. Vi gör huvudsakligen monolitiska armerade betongstrukturer men även andra allmänna byggnadsarbeten. Vi ger råd till enskilda beställare och företag om både byggkvalitet och material som används. Armeringsprodukterna och bundna stammar tillverkas i automatiserad produktion, vilket garanterar kunden en snabb och angenäm möjlighet att spara tid och arbetskraft i betongarbeten.

  • grundpålar
  • fundamentelement
  • väggpaneler (sockelpaneler)
  • element för stödvägg
  • pelarelement (pelare, balkar, tvärbalkar)
  • golvpanel
  • trappor
  • specialprodukter
  • (kabelkanaler, portalfundament, kabelfundament och andra icke-standardiserade produkter)

Gjorda arbeten