Armerade betongprodukter

Sartec OÜ började sin produktion av element år 2016 och är en elementfabrik kontrollerad av Tallinns tekniska universitet, som ger certifikat inom Norden för produktionskvalitetskontroll. Från byggbolaget, som verkat inom byggandet av industribyggnader, växte fram producering av betongelement, vilket har tagit fart tack vare just den långa erfarenhet av byggmarknaden – vi förstår kundens behov som gäller både specialprodukter och storskaliga byggnader och vi håller produktionen flexibel och pålitliga, och vi vår kontakt med kunden är öppen och produktionsinriktad.

Dagens produktionskapacitet garanteras av en tillverkningsbyggnad på 2500 m2 på en 1,7 ha tomt utrustad med lyftkranar som klarar 10 och 15 ton och nödvändiga betonggjutningar. Vi använder även stålformar för specialbeställningar.

  • grundpålar
  • fundamentelement
  • väggpaneler (sockelpaneler)
  • element för stödvägg
  • pelarelement (pelare, balkar, tvärbalkar)
  • golvpanel
  • trappor
  • specialprodukter
  • (kabelkanaler, portalfundament, kabelfundament och andra icke-standardiserade produkter)

Gjorda arbeten