Byggnadsarbete

Företaget har varit verksamt i ledning och utförande av allmänna byggarbeten sedan 2007, och givit huvudentreprenören tillförlitligt samarbete och professionell kompetens inom byggandet. Vi har specialiserat oss på montering av armerade betongmonolitiska strukturer och erbjuder kunden helhetslösningar från tillverkning till installation. Vi ger råd till enskilda kunder och företag om både byggkvalitet och materialval.

Byggnadsarbeten utförs av Sartec Betoon OÜ.

  • teknologiska konstruktioner
  • energianläggningar
  • lantbruksbyggnader
  • infrastrukturkonstruktioner
  • stora behållare
  • kontorsbyggnader
  • egnahemshus

Gjorda arbeten