Nyheter och Info

Armerade betongprodukter

Från slutet av 2016 har vi också tillverkat armerade betongprodukter och vi har certifikat för produktionskvalitetskontroll godkänt vid Tallinns tekniska universitet. Produkterna är märkta med CE-märket och är försedda med adekvat deklaration av prestanda.

  • pålar
  • element för pelare
  • element för golv
  • väggelement
  • element för grund